Milliyetçinin Burhanı ve Buhranı

Az çok hayâlden gelir insâna tesliyet,

Hep iğbirârdır yüzü gülmez hakikatin.

-Abdülhak Hamit

Burhan, kanıt demektir. Kanıt akılla toplanır ve onunla kavranır. Başlıktaki burhan aklın önemini ve kullanma zorunluluğunu simgeler. Buhran ise ondan yoksunluğun bittabi neticelerini, sıkıntılı, marazi durumları anlatır. Metinde buhranı da ruh, kalp ve duygularla hareket ediş karşılamaktadır. Bu kavrayış malesef akılla hareket etmek yerine onu yadsımaktadır.

Harcı, Anadolu’nun mert çocuğunun tertemiz imanıyla karılmış Türk milliyetçiliği… Romantizmin hamasete göz kırpışıyla ruhta duyumsanan bu iştiyak, usu -usul usul- eritip o harçta yok eder. Pozitivist geleneğin akıl fetişizminin ruhu ve manayı yok ettiği gibi. O imanın içini açmaya, altını doldurmaya çalıştığınızda tel tel dökülüşüne ve artık bir milliyetçinin bu cehalet kırıntılarını çeşm-i ibretle temaşa istidadına malik oluşuna istihza ile tebessüm edersiniz. Turancılığın ‘‘etnisite temelli bir emperyal vizyon’’ veya ‘‘sıradan bir Türk emperyalizminin ötesine geçememiş hayal tacirliği’’ olduğunu duyduğunuzda dudaklarınızda beliren müstehzi ifadenin aynısıdır bu.

Fikriyatınıza mugayir söyleme, akıl çok net ve doyurucu bir yanıtla mukabele edemedi kalp kadar. Zahiren de batınen de bir yenilişti bu. Milliyetçi ve hamiyetperver duygularla coşan ruhunuz bunu gizledi. Zımni bir mağlubiyet sayılırdı. Oysa mukabele-i bilmisil, muhalifin batınını batıl hale getirerek yapılır. Kalple değil akılla. Duyguyla değil düşünceyle. Tasavvuftaki bûrhan gibi. Zira 9 Işık’ta yoktur Turancılık aramayınız. Belâgattaki celde gibi. Atsız’daki Turancılık enflasyonunu 21.yüzyıla uyarlamaya çırpınan, fikir değil slogan taşıyan safdil milliyetçilik…‘‘Biz ülkücüler ‘amacın’ yoğun ve ağır entelektüel bilgi donanımını kuşanmaktansa, ‘mücadelenin’ daha aksiyoner, heyecanlı ve çabuk taltif gören davranış modellerini tercih ediyoruz. Yeni nesil ülkücüler hep, amaçtan çok mücadelenin destanını dinlediler.’’ diyen İkbal Vurucu boşa konuşmuyordu. Duygusallık öz eleştirinin en büyük düşmanıydı. Fitne lafını bulan bu duygulardır akıl, mantık, dimağ, izan, idrak değil. Galip Erdem’den mülhem iç Türklere rağmen milliyetçi, dış Türklere rağmen Turancı, Müslümanlara rağmen Müslüman kalabilmek yetmiyor artık. Kalmak, geçmişe takılı. Kalmak, başkasına takılı. Kalmak, partiye takılı. Kalmak, lidere takılı. Kalmak, kendine takılı. Milliyetçinin mukadderatı bu olamaz, amel ve aksiyonu fikirle yoğuracak nesillerini, süfli siyasetin çarkında eritemez. ‘‘Her fikir kendisiyle zıt bir fikirle sevişirse hakikate gebe kalır’’diyen Peyami Safa da beyhude konuşmuyordu. Kırgın milliyetçiler de Ziya Paşa’nın dediği gibi ‘‘Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur dide-i huffaş ziyadan’’ sözünün kolaycılığına sığınmaktan ihtiraz eylemeli veyahut Jön Türklerin padişah lehtarlarına ‘‘Seri ki mağz nedaret’’ yani beyni bulunmayan başlar demesi gibi, bilakis bunlardan ictinab etmelidirler. Çiğnemeden ve özümseyemeden yuttuğu münferit kültür ve kimliğini uygar dünyaya mütecaviz vaziyette kılıç gibi sallamak da basit bir ırkçılığın ‘harslı’ süslenişi gibi duruyor. Sakildir. Gelişme irademizi, canımızdan aziz bildiğimiz milli kimlik, kültür, değer ve düşüncelerimizi uygar dünya kazanımlarıyla barışık bir şekilde rasyonel aklın motoru ve mütekâmil bir ruhun uyumu nokta-i nazarından yakalamamız icab ediyor. Bazen akıl da yetmiyor. Zira salt akıl savunuculuğu da işin kolayına kaçmaktır. Denge-mizan meselesidir. Hiçbir nesne aynı anda her taraftan görülemez. Bir taraftan bakanlar diğer tarafa kendi fikrini dayattıkça yanılgı ve yenilgi mütemadidir, karanlıktaki fili algılama misali. Bakışın değişmesi ve nihayetinde bütünü görebilmesi meselenin çözümüdür. Coğrafya kaderdir, vasatlık değil.

‘‘Kul vicdanını rahatsız eden şeyi terketmedikçe takva derecesini elde edemez’’(Buhari, İman, 1.)

‘‘Hayalin göklerinden toprağa çakılan beyinler, hakikati büsbütün göreceklerdir.’’

Atsız- Türk Ülküsü

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.